Lovpakken

​Undervisningen følger færdselsstyrelsens undervisningsplan og skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage, samt mindst indeholde:

​​

 • 29 lektioner i teori - Hos os får du ubegrænset teori, indtil du føler dig klar til at kunne bestå prøven
 • 16 lektioner praktisk øvelseskørsel
 • 4 lektioner lukket øvelsesplads
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg

Det er dine individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner - udover det anførte mindste lektionstal - du skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

Alle lektioner styres efter en lektionsplan, der underskrives af både elev og kørelærer. I lektionsplanen fremgår indholdet af hver lektion, således at du fra gang til gang er orienteret om hvad der skal foregå i næste lektion.

Undervisningen tilrettelægges og gennemføres således at det passer dig bedst.

Kørekort kategori B, giver ret til at føre:

 • Personbil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på 3500 kg.
 • Varebil med en tilladt totalvægt på 3500 kg.
 • Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj på 750 kg.
 • Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med tilladt totalvægt over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 3500 kg.  Ved fastsættelsen af vogntogets tilladte totalvægt og påhængskøretøjets tilladte totalvægt, anvendes enten påhængskøretøjets registrerede totalvægt eller den eventuelt lavere fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag.
 • Trehjulet motorcykel
 • Traktor / motorredskab
 • Registreringspligtig knallert

​FLemming PApe

Jeg har været kørelærer siden 1981, og jeg er uddannet til alle kategorier. Min målsætning er at uddanne eleven til at blive en god og ansvarsbevidst bilist.
Hos mig kan du både tage kørekort til bil og trailer i Viborg.

DKU

​Flemming Pape's Køreskole er naturligvis Medlem af Dansk Kørelærer Union

Kontakt

Flemming Pape's Køreskole

Jegstrupvej Vest 89, 8800 Viborg


Tlf.: 40 18 26 08
E-mail: info@flpape.dk
CVR: 18964031