Kørekort til bil

Lovpakken (med ubegrænset teori)

 • ​4 lektioner på øvelselsplads
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg
 • 16 lektioner på vej
 • Min. 29 teori lektioner

16.990 kr.

​Udover det kommer udgifter til

​Lægeerklæring: ​ca. kr. 400,- 600
Førstehjælpskursus: ca. kr 600,-
Prøve gebyer: kr.1000,-
Leje af vogn til prøve: kr 650,-
Evt. ekstra kørelektioner: kr 575,-​

Holdstart

Onsdag d. 18 September                               Kl.17,00

Tirsdag  d.5 November                                  Kl.17,00  

 

Lovpakken

​Undervisningen følger færdselsstyrelsens undervisningsplan og skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage, samt mindst indeholde:

 • ​​29 lektioner i teori – Hos os får du ubegrænset teori, indtil du føler dig klar til at kunne bestå prøven
 • 16 lektioner praktisk øvelseskørsel
 • 4 lektioner lukket øvelsesplads
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg​

Det er dine individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner – udover det anførte mindste lektionstal – du skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

​Alle lektioner styres efter en lektionsplan, der underskrives af både elev og kørelærer. I lektionsplanen fremgår indholdet af hver lektion, således at du fra gang til gang er orienteret om hvad der skal foregå i næste lektion.

​Undervisningen tilrettelægges og gennemføres således at det passer dig bedst.

Kørekort kategori B, giver ret til at føre

 • Personbil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på 3500 kg.
 • Varebil med en tilladt totalvægt på 3500 kg.
 • Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj på 750 kg.
 • Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med tilladt totalvægt over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 3500 kg. Ved fastsættelsen af vogntogets tilladte totalvægt og påhængskøretøjets tilladte totalvægt, anvendes enten påhængskøretøjets registrerede totalvægt eller den eventuelt lavere fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag.
 • Trehjulet motorcykel
 • Traktor / motorredskab
 • Registreringspligtig knallert

Ubegrænset teori

Du kan starte på uddannelsen 3 måneder før du fylder 17 år. Du skal have ledsager med til du er 18 år

​Der kræves mindst 29 lektioner teoriundervisning à 45 minutter.

​Teoriprøve

Det er et lovkrav, at du har deltaget i samtlige undervisningslektioner, før du kan indstilles til teori- og køreprøve.

​Du kan tidligst gå op til teoriprøven, når du har gennemført 14 af de 16 obligatoriske kørelektioner.

​Den teoretiske prøve gennemføres ved færdselsstyrelsen og består af en billedserie på 25 billeder med hver 2-4 spørgsmål. Du må højst have fejl ved 5 af billederne. Efter prøvens gennemførelse vil den prøvesagkyndige meddele resultatet samt udlevere et retteskema, hvor eventuelle fejl er afkrydset.